Urodził się 27 października 1952 roku w Kosmowie w powiecie przasnyskim. Ochrzczony został w parafii św. Antoniego w Pawłowie Kościelnym dnia 28 grudnia 1952 roku. Sakrament bierzmowania przyjął 19 maja
1964 roku z rąk biskupa Jana Wosińskiego. W latach 1959–1967 uczęszczał do szkoły podstawowej w Pawłowie Kościelnym. Edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Płocku. Po zdanej maturze w 1971 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, które ukończył w 1977 r. W tym samym roku, 12 czerwca, przyjął święcenia kapłańskie w płockiej katedrze. W latach 1977–1979 pełnił funkcję wikariusza w Bielsku koło Płocka, a w latach 1979–1983 w Gąbinie. W 1983 roku otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Marcina w Słupnie koło Płocka. Od 1986 do 1990 roku był wizytatorem nauki religii w dekanacie bodzanowskim. Po 10 latach pracy w Słupnie, Biskup Płocki Zygmunt Kamiński skierował księdza Tadeusza do parafii św. Marcina w Zielonej Mławskiej. Mianował go także wicedziekanem dekanatu żuromińskiego, a 2 maja 1998 roku
nadał godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Po odejściu na emeryturę księdza Kacprzyckiego, biskup Stanisław Wielgus skierował księdza kanonika do pracy w naszej parafii. Uroczysty ingres odbył się 11 lipca 2000 roku na Mszy św. o godzinie 16. Po 6 latach w 2006 roku, ksiądz kanonik został przeniesiona na probostwo do parafii św. Wojciecha w Nasielsku.

Zaczerpnięte z gazetki parafialnej „Echo” nr 1/2002/2