Ksiądz kanonik urodził się 11 lutego 1934 r. w Słoniawach koło Makowa Mazowieckiego. Uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej w Makowie Mazowieckim oraz średniej w Przasnyszu. Maturę zdał w 1952 r. a w 1958 r. ukończył studia seminaryjne w Płocku. Tam też z rąk biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego otrzymał 8 czerwca 1958 r. święcenia kapłańskie. W latach 1958-1961 był wikarym w Mławie, a w latach 1961-1962 w Wyszkowie. W 1962 r. został skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na KUL w Lublinie. Po kilku latach dalszych studiów obronił doktorat z zakresu prawa kanonicznego. W latach 1965-1973 pracował w Sądzie Biskupim w Płocku i Kurii Diecezjalnej. W 1976 roku, został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Płocku. Od roku 1973 do 1975 był proboszczem parafii Serock i dziekanem dekanatu zakroczymskiego, później w latach 1975-1978 był proboszczem parafii Bielsk i dziekanem dekanatu bielskiego oraz w latach 1978-1985 był proboszczem parafii Gąbin i dziekanem dekanatu Gąbińskiego. W 1985 r. ks. Kacprzycki został proboszczem parafii Pomiechowo i pracował w Pomiechowie do czerwca 2000 roku. Ostatnie lata spędził w Płońsku. Będąc emerytem pełnił funkcję ojca duchownego dekanatu płońskiego oraz adwokata przy Sądzie Biskupim Płockim. Zmarł w Þłońsku 22 listopada 2021 roku.

Będąc proboszczem naszej parafii ks. kanonik zrealizował następujące prace:
1. budowa od podstaw kaplicy w Orzechowie,
2. reperacja i tynkowanie elewacji zewnętrznej, malowanie wnętrza oraz renowacja malowideł ściennych w kościele parafialnym,
3. renowacja i złocenia ołtarza głównego,
4. wykonanie posadzki marmurowej w prezbiterium,
5. remont wieży kościoła wewnątrz i nowe zawieszenie dzwonów,
6. malowanie dachu kościoła,
7. położenie kostki brukowej przy kościele,
8. pokrycie dachów budynków parafialnych,
9. wykończenie wewnątrz domu parafialnego.

Zaczerpniete z gazetki parafialnej „Echo” nr 1/2001/1

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło i mszę św.za zmarłego koncelebrowało ponad 30 księży,w tym ksiądz biskup pomocniczy Diecezji Płockiej Mirosław Milewski,
kazanie wygłosił przyjaciel zmarłego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny UKSW ks. Wojciech Góralski https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_G%C3%B3ralski
W czasie 15-minutowego kazania, odczytał życiorys i wymienił zasługi zmarłego. Okazuje się, że w parafiach, w których pracował jako proboszcz, przeprowadził poważne remonty i inwestycje. Dodatkowo, cały czas był aktywny jako kanonista.
Mowy pogrzebowe wygłosili:
ks. Tadeusz Pepłoński – w imieniu księży,
pani Mariola Bożyńska Prezes Parafialnej Akcji Katolickiej – w imieniu parafian,
pan xxx z Orzechowa lub Wójtostwa – w imieniu społeczności wsi wdzięcznych za wybudowanie kaplicy,
pan wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki – w imieniu mieszkańców,
biskup Mirosław Milewski – spontanicznie, w ramach wspominania zmarłego i jego zasług.
Pożegnanie w imieniu zmarłego odczytał proboszcz parafii Pomiechowo ks. kanonik Tomasz Cymerman.
Kondukt żałobny przeszedł ulicą Mazowiecką na cmentarz parafialny, gdzie św. pamięci ks. kanonik, przygotował sobie miejsce pochówku. w pogrzebie licznie uczestniczyli parafianie, goście i rodzina. Bogata fotorelacja i artykuł znajdują się na stronie https://plock.gosc.pl/doc/7242000.Ostatnia-droga-ks-kan-Franciszka-Kacprzyckiego