Urodził się w 1854 roku w Warszawie. Był synem Roberta, przemysłowca, i Marii z Lewanowiczów. Naukę malarstwa rozpoczął w 1872 roku w warszawskiej Szkole Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona; W 1878 roku otrzymał stypendium od Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, dzięki któremu mógł studiować w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium pod kierunkiem Aleksandra von Wagnera (1879-80). Po powrocie do Warszawy zajął się nauczaniem rysunku; w swojej pracowni prowadził szkołę malowania dla kobiet. W 1899 roku otrzymał z Warszawskiego Okręgu Naukowego nominację na dyrektora Szkoły Techniczno-Rzemieślniczej.

Perle był płodnym artystą, bardzo dużo rysował i malował. Głównym tematem jego obrazów były sceny rodzajowe, religijne oraz portrety. Uprawiał malarstwo akwarelowe, wykonywał rysunki ołówkiem, tuszem i pastelem. W 1879 roku miał dużą wystawę indywidualną w Salonie Borkiewicza w Łodzi, w latach 1880-1905 jego obrazy były często wystawiane w warszawskim Salonie Aleksandra Krywulta. Do roku 1906 wystawiał systematycznie swoje prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Jako ilustrator od 1879 roku współpracował z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, w latach 1878-83 z „Tygodnikiem Powszechnym”, w latach 1877-89 z „Kłosami”, w latach 1882-91 „Biesiadą Literacką”, w latach 1903-8 „Ziarnem”, „Tygodnikiem Polskim”, „Ogniskiem” i in. W 1895 roku na wystawie litograficznej w Petersburgu otrzymał list pochwalny.

Był pierwszym, odnotowanym w kronikach, polskim cyklistą i zarazem projektantem swojego pojazdu, pierwszego na ziemiach polskich roweru. Rower wykonany został w fabryce ojca malarza, Roberta Perla, według rysunku Edmunda. Rower Perla był konstrukcją całkowicie drewnianą i z początku miał trzy koła. Dla swej konstrukcji Perl wymyślił własną nazwę: „samochód”, nazwa bicykl pojawiła się dopiero później.

Zmarł w Warszawie 18 października 1935 roku; został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. 

Około roku 1900, kiedy kościół w Pomiechowie był remontowany, artysta wykonał na fasadzie świątyni pokaźny obraz przedstawiający św. Annę. Śladem po tym jest wycinek prasowy oraz fragmenty obrazu, które zachowały się na zniszczonym we wrześniu 1939 roku kościele.

ŹRÓDŁA

Edmund Perle

Iłża w grafice z 1882 r.

Historia roweru w Polsce – pierwszy polski rower

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Perle