Wybitny naukowiec i dydaktyk o wielkiej pasji badawczej i popularyzatorskiej oraz specjalista w zakresie badań strukturalnych. Był wspaniałym, życzliwym nauczycielem akademickim. Jego praca wniosła wielki wkład w dorobek Wydziału Fizyki PW.

Ukończył fizykę na UW w 1954 roku. Stopień profesorski uzyskał w 1988 roku. Był kierownikiem Zakładu Badań Strukturalnych na PW w latach 1982-1991. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego od 1960 roku. Był członkiem Komitetu Krystalografii PAN od 1985 roku. Był specjalistą z zakresu rentgenografii. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. Był autorem i współautorem wielu publikacji naukowych. Wychował wiele pokoleń fizyków.

Teściowie profesora państwo Uklańscy, kupili w Pomiechówku w 1936 roku działkę przy ulicy Nasielskiej. Cała rodzina (dziadkowie, dzieci, wnuki) spędzała i do dziś spędza wakacje w Pomiechówku. Profesor Przedmojski został pochowany na cmentarzu w Pomiechowie w grobie rodzinnym Uklańskich.

Źródła
Informacje od rodziny
https://www.fizyka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Zmarl-prof.-dr-hab.-Jan-Przedmojski
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=51845&_k=utqunh
https://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,538624,Jan-Przedmojski-inne.html