Wybitnym naukowiec i dydaktyk o wielkiej pasji badawczej i popularyzatorskiej oraz specjalista w zakresie badań strukturalnych. Był wspaniałym, życzliwym nauczycielem akademickim. Jego praca wniosła wielki wkład w dorobek Wydziału Fizyki PW.

Prywatnie – Jan i Krystyna z domu Uklańska mieli 4 dzieci i również
spędzali wakacje w Pomiechówku.