Urodził się 12 czerwca 1910 w Pomiechówku. Był synem Jana i Wacławy zd. Zakrzewskiej. W stopniu plut. pchor. rez. we wrześniu 1939 roku był dowódcą 5 kompani balonów zaporowych w obronie Warszawy. Po kapitulacji Polski, przedostał się jak w/w na zachód. Walczył w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii w stopniu kapitana, specjalność obserwator. Przydział 301 DB “Ziemi Pomorskiej” 1586 Eskadra do Zadań Specjalnych. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych i dwukrotnie Medalem Lotnictwa. Zmarł 9 lipca 2003 roku i został pochowany w Warszawie. Zdjęcie: IPiMS via W. Matusiak
Dane na podstawie Listy Krzystka i Geneteki. Część informacji o Czesławie Wrześniu, oraz zdjęcie grupowe pochodzą z http://www.pwrz.pl/2rp/2_batalion_balonowy.html