Urodził się 17 stycznia 1901 roku w Skierniewicach. W roku 1920 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Od 1926 roku pracował jako asystent w Laboratorium Maszynowym Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów w latach 1928–1929 pracował w wytwórni turbin Brown-Boveri w Baden (Szwajcaria), a następnie jako kierownik działu turbin parowych w przedstawicielstwie tejże firmy w Warszawie. W 1938 roku został powołany na szefa Wydziału Turbinowego w Zakładach Południowych w Stalowej Woli. W czasie okupacji był wykładowcą w Zakładowej Szkole Mechanicznej, w sierpniu 1944 roku powrócił na stanowisko kierownika Wydziału Turbin. W 1945 roku został powołany na profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Turbin Parowych i Maszynoznawstwa Politechniki Łódzkiej. W latach 1948–1952 był dziekanem Wydziału Mechanicznego PŁ. W roku 1955 przeniósł się na Politechnikę Warszawską, gdzie objął kierownictwo tworzonej uprzednio pod jego opieką od 1951 roku Katedry Kotłów, Turbin i Pomp na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, którą kierował do roku 1966, a następnie Zakładem Turbin Parowych aż do przejścia na emeryturę w 1971 roku. W latach 1956–1959 był prorektorem Politechniki Warszawskiej. W 1962 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Był specjalistą w dziedzinie budowy turbin parowych, automatyki i regulacji. Autor 40 publikacji oraz skryptów. Był członkiem Komitetu Budowy Maszyn i Komitetu Hydro- i Termodynamiki PAN. W 1985 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Zmarł w 1997, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Pomiechowie. Profesor związany był z Pomiechówkiem od 1936 roku, kiedy to kupili z żoną działkę w Pomiechówku, konkretnie na Brodach Parcelach, przy ulicy Nasielskiej.  Chętnie spędzali tu czas w wakacje z rodziną. Mieli pięcioro dzieci.

ŹRÓDŁA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Ukla%C5%84ski

informacje od rodziny

 

Opis ze strony laureatów Doktora Honoris Causa