Urodził się w Pomiechówku 10 czerwca 1923. Był synem Mikołaja, sierżanta z 32 pułku w Pomiechówku i Janiny Jadwigi z domu Krajewskiej. Rodzina mieszkała przy obecnej ulicy Nasielskiej. Dom zachował się do dnia dzisiejszego, choć jest nieco przebudowany. Po kapitulacji Polski służył w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Przydział 316 DM “Warszawski”. Stopień plutonowy, specjalność pilot, odznaczony Medalem Lotnictwa. Po wojnie został w Anglii był oficerem i instruktorem RAF-u (Royal Air Force), Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii.

Artur Bauman – Południowa Walia 1945 rok
Artur Bauman Anglia 1946 rok
Artur Bauman w szeregach RAF-1