Kazimierz Roman Majewski urodził się 3.03.1789 r. w dworze Miłocice, parafia Słomniki w woj. krakowskim.  Jego ojciec Stanisław Majewski był tam oficjalistą. Mama Antonina pochodziła z rodziny Zielińskich. Kazimierz był jednym z szóstki dzieci. W armii Księstwa Warszawskiego służył od 1809 r., jako sierżant 15 pp. 20.07.1811 awansowany do stopnia podporucznika, a 28.08.1812 porucznika. Odbył kampanię 1812 r. (Smoleńsk, Możajsk, Tarutino, Medynia, Czirikow, Wiaźma, Krasne, Berezyna), za którą otrzymał krzyż złoty. Został wzięty do niewoli rosyjskiej nad Berezyną, z której został zwolniony w kwietniu 1814. Był Członkiem Towarzystwa Patriotycznego. W armii Królestwa Polskiego służył od 02.02.1815 jako porucznik 4 pułku piechoty liniowej. Od 03.02.1817 jako kapitan. 24.05.1830 otrzymał znak honorowy za 15 lat nieskazitelnej służby. Aktywnie uczestniczył w Nocy Listopadowej, dowodząc 5 kompanią fizylierską. 06.02.1831 awansowany do stopnia majora, a 20.06.1831 podpułkownika. Odznaczony krzyżem złotym Virtuti Militari nr 316, a następnie krzyżem kawalerskim nr 408. Został tymczasowym dowódcą Czwartego Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego („czwartacy”). Zmarł w Modlinie z ran odniesionych w drugim dniu szturmu na Warszawę. Został pochowany z honorami na cmentarzu w Pomiechowie. Opis pogrzebu znajduje w wydawanej w 1831 roku w Zakroczymiu Gazecie Narodowej. Link do Gazety poniżej, zamieszczony opis pogrzebu znajduje się w numerze 5.

W roku 1830 ożenił się z Wiktorią Smoczyńską herbu Stankar, córką Tomasza i Rozalii Bob. Akt ślubu w warszawskiej parafii Nawiedzenia NMP nie zachował się, ale dostępne są alegaty – akty urodzenia małżonków, pozwolenie na ślub od władz wojskowych oraz pozwolenia ojca Stanisława Majewskiego na zawarcie związku małżeńskiego. W tym samym roku rodzi się jedyna córka Kazimierza – Ludwika, która umarła jako pięciolatka i pochowana jest razem z ojcem na cmentarzu w Pomiechówku.

Źródła:

https://www.wikitree.com/wiki/Majewski-144

https://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1831/mazowieckie/pomiechowek

https://www.wikiwand.com/pl/Kazimierz_Majewski_(podpu%C5%82kownik)

https://books.google.pl/books?id=gAMDAAAAYAAJ&pg=PP5&hl=pl&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

 

Akt chrztu
Pozwolenie na ślub
Pozwolenie na ślub
Akt zgonu z księgi parafialnej w Pomiechowie
Nekrolog z gazety
Opis pogrzebu z Zakroczymskiej Gazety Narodowej nr 5