Urodził się 7 sierpnia 1808 roku w Mieronicach (obecnie południe woj. świętokrzyskiego). Był synem urzędnika dworskiego. W 1828 roku ukończył gimnazjum w Pińczowie i podjął studia na wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Rysunku i litografii uczył go Jan Feliks Piwarski. Po wybuchu powstania listopadowego przerwał studia i walczył w stopniu podporucznika. Po upadku powstania nie mógł wrócić do Warszawy, więc zamieszkał w Krakowie. W latach 1834-1839 był kustoszem zbiorów Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce. Od 1839 roku pracował jako bibliotekarz opiekujący się zbiorami biblioteki w Kurniku, zbiorów Tytusa Działyńskiego. Skatalogował zbiory biblioteki, zajmował się działalnością wydawniczą. Wspomagał przebudowę zamku i ogrodu kórnickiego. W 1848 roku wziął udział w powstaniu wielkopolskim, podczas którego został ranny. Po krótkim pobycie w więzieniu wrócił do pracy w Kórniku. W 1848 roku poślubił Apolonię z Gostyńskich. Niestety, krótko po tym zmarł nagle 2 stycznia 1849 roku, przeżywszy zaledwie 40 lat.

 

Oprócz pracy bibliotekarza był twórcą wielu rysunków i akwafort oraz pierwszym w Polsce twórcą ekslibrysów (znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru). Tematem jego prac był folklor, życie na wsi, życie małych polskich miasteczek, zabytki, krajobrazy. Jest autorem najstarszego znanego nam wizerunku kościoła w Pomiechowie z 1838 roku. Rycina znajduje się w zbiorach POLONY.  Dzięki temu wiemy, jak budynek kościoła i jego otoczenie wyglądały na początku XIX wieku. Wraz z wizerunkiem naszego kościoła został tez namalowany wizerunek kościoła w Zakroczymiu. Wykonując swoje prace gromadził materiały na planowane wydawnictwa. W 1853 roku Jan Konstanty Żupański opublikował „Album Kielisińskiego” z wieloma jego pracami. Ciekawostką jest, że jeden egzemplarz tego albumu sprzedawany jest obecnie za 18.000 zł.

Źródła
Kajetan Wincenty Kielisiński w świetle dokumentów i prac w zbiorach kórnickich, Józefa Orańska,  Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 4, 130-152, 1947

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kajetan_Kielisi%C5%84ski

https://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=18965