1937 r. Pogrzeb ks. Józefa Zaręby . Z albumu Krystyny Baran