Szkoła w Pomiechówku w okresie międzywojennym tzn. w latach 1920 – 1939 mieściła się w kilku lokalizacjach. Były to szkoły w Stanisławowie, Pomiechowie, oraz prawdopodobnie dwie sale lekcyjne, jedna na terenie koszar wojskowych w Pomiechówku, druga blisko ale poza tym terenem. 

Uczniowie szkoły w Pomiechowie na tle budynku szkolnego, który spłonął od uderzenia pioruna. lata 20 – 30 XX w. Zdjęcia z albumu Grażyny Włodarczyk.
Uczniowie szkoły w Pomiechowie lata 20 – 30 XX w. Z albumu Grażyny Włodarczyk.
Uczniowie z nauczycielem jednej ze szkół. Stanisławowo lub Pomiechówek Lata dwudzieste XX w. Zdjęcie z albumu Krystyny Baran.

1927 r. Uczniowie szkoły w Stanisławowie, dawna nazwa Kolonia Aleksandryjska. Na rewersie zdjęcia, nazwiska uczniów i nauczyciela. Z albumu Teresy i Wiesława Kuleszów.