Zerówka, rok szkolny 1990 – 1991. Z albumu Anny Sobczyńskiej (Michałowskiej)

 

 

Klasa I rok 1991 wychowawczyni Janina Nowakowska. Z albumu Anny Sobczyńska (Michałowska)

 

 

Klasa V, rok szkolny 1995 – 1996. Z albumu Anny Sobczyńskiej (Michałowskiej)