Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, zaczęły organizować prace szkoły. Istniały cztery miejsca nauki prawdopodobnie tworząc jedną placówkę, której pierwszym kierownikiem był Franciszek Żemajtis. Sale lekcyjne były zlokalizowane w Pomiechowie (w budynku obok kościoła, który spłonął w czasie burzy), w Pomiechówku (w budynku koszarowym JW i budynku obok koszar), w Stanisławowie (obok cerkwi). Budowa nowej szkoły była koniecznością a jej realizacja stała się, gdy jej kierownikiem został Tadeusz Wiewiórkowski. Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli:

Tadeusz Wiewiórkowski – przewodniczący

Jan Wojciechowski – wiceprzewodniczący i skarbnik

Leon Biernacki – sekretarz

Członkowie komitetu:

 Józef Budkiewicz, Edward Król, Franciszek Piasecki (ówczesny wójt gminy), Adam Ślusarczyk

Komisja rewizyjna : Stefan Korycki, Strzałkowski, Marszycki.

Znaczącą rolę w dziele budowy szkoły odegrał ówczesny premier Rządu Sławoj – Składkowski oraz jego żona. Przeznaczyli swoje pieniądze na budowę i pomagali w załatwianiu wszelkich formalności. Premier osobiście brał udział w pracach, min. pomagał przy przewożeniu odzyskanej cegły ze zniszczonej cerkwi w Stanisławowie na miejsce budowy w Brodach Parcelach.

Przy podziale majątku Brody, zarezerwowano działkę ok 5 ha z myślą o budowie szkoły.

Budowę szkoły powierzono majstrowi Stanisławowi Świdzińskiemu. Nadzór techniczny nad budową sprawował inż. arch. Stanisław Mizerski, bezpośredni nadzór p. Jan Wojciechowski.

    Budowę rozpoczęto w 1935r. w dwa lata później ukończono pierwszy segment, w 1938 – drugi. Naukę w nowym budynku szkolnym pierwsi uczniowie rozpoczęli w roku szkolnym 1937/1938.

W 1939 rozpoczęto budowę trzeciego segmentu, ale dalsze prace przerwał tragiczny wrzesień, otwierający kartę wojennych dziejów narodu i szkoły. W czasie wojny budynki szkoły były zajmowane przez grupy żołnierzy niemieckich, którzy strzegli obu mostów na Wkrze. Później miała tu swoją siedzibę niemiecka żandarmeria. W styczniu 1945 roku szkoła uwolniła się od niemieckiej okupacji, a już w lutym przystąpiono do przywracania placówce jej rzeczywistych funkcji.