Oddział przedszkolny w SP, wychowawczyni Janina Nowakowska. 1973/74 r. Uczniowie: K. Dylewski, Z. Studziński, D. Różycki, P. Ziółkowski, G. Kiliś, St. Kiliś, K. Nowakowski (syn wychowawczyni), G.Truszkowski, D. Zalewska, J. Kózka, J. Oleksiak, D. Stefański, J. Śmigielski, D. Pater, A. Getler, R. Gręziak, A. Wojciechowski, L. Olbryś, K. Leszczyńska, J. Dudziej, B. Witkowska, W. Arwaj, B. Łątka, W. Wach, A. Sawicka, G. Sitkowska. Kronika S.P. w Pomiechówku.
S.P. w Pomiechówku, 1978 r. Zdjęcie ze zbioru Piotra Koryckiego