Szkoła w Kosewie lata 1928 – 1930 (najstarsze zdjęcie przedstawiające uczniów w tej szkole). Zdjęcie udostępnione przez p. Agnieszkę Tarwacką
Uczniowie szkoły w Kosewie, prawdopodobnie w roku 1936. W pierwszym rzędzie od góry piąta z lewej Nagel. Drugi rząd od góry. piaty z lewej Jerzy Scherfer. Trzeci rząd od góry, trzecia z lewej Stefania Olik. Zdjęcie udostępnione przez p. Marię Kaucz.

 

 

Prezentowane zdjęcie wykonano prawdopodobnie w tym samym roku co powyższe, zmieniła się tylko klasa. Tło jest podobne, ubiór i miejsce zajmowane przez nauczyciela takie samo.

 

 

1936 r. nauczycielka p. Schoeneich. Zdjęcie udostępnione przez p. Marię Kaucz.
Kl. VII 27 kwietnia 1936 r. Zdjęcie udostępniła p. Małgorzata Cybula

 

 

 

Klasa VII zdjęcie wykonane 27 kwietnia 1936 r. Udostępnione przez p. Małgorzatę Cybulę.

 

 

Zdjęcia udostępnione przez p. Joannę Buszkowską

Aleksander Mroczkowski – nauczyciel pierwszy powojenny kierownik szkoły w Kosewie.
Jerzy Mroczkowski kierownik szkoły w Kosewie w latach 1946 – 1950
Przed szkołą w środku na ławce pierwszy powojenny kierownik szkoły p. Aleksander Mroczkowski, a pierwszy z prawi na ławce, Jerzy Mroczkowski. Lata 1945/1946
Przed szkołą w Kosewie.

Zdjęcia udostępnione przez p. Tadeusza Witkowskiego

 

Nauczyciele, od prawej: Zygmunt Kiliś, p. Osińska, K. Gierasimowicz, kier. Gierasimowicz, Barbara Turczyńska, p. Jesionek,
Siedzą od lewej:J. Nowakowska, D. Grzyb, Z. Araźna, I. Markowska, St. Fabisiak.

 

 

Zdjęcie udostępnione przez p. Joannę Buszkowską

 

 

Zdjęcia udostępnione przez p. Janinę Nowakowską.

 

 

Grono pedagogiczne. Siedzą od lewej I. Markowska, D. Nowakowska, R. Rąkowski, J. Rąkowska, B. Dybowska (Piwko), J. Nowakowska, B. Orzechowska
Klasa pierwsza ze swoją wychowawczynią p. Janiną Nowakowską. Rok szkolny 1962/63
Kadra nauczycielska z lat 1962/63. Od lewej: Róża Osińska, Janina Nowakowska, Zofia Araźna, Urszula Kowalska (Adamowicz), Irena Markowska.
Rok 1969. Wychowawczyni Janina Nowakowska ze swoją pierwszą klasą.
W roku 1962 rozpoczęli naukę. Zdjęcie wychowawczyni ze swoja klasą w roku 1867/68.
Zakończenie roku szkolnego. Nauczyciele od lewej: J. Nowakowska (wychowawczyni klasy), J. Rąkowska, R. Rąkowski, B. Piwko, I. Markowska. Stanisława Fabisiak.

Dzieci ze zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w/g podpisów na zdjęciu: Jolanta Łuka, Krystyna Adamczewska, Krystyna Falak, Halina Lauterbach, Agnieszka Kózka, Halina Krawczyk, A. Piasecki, T. Mista, J. Kiljan, K. Drzazgowski, J. Piasecki, A. Górski, A. Pietrucyn, Tadeusz Zakrzewski, H. Sidorkiewicz, K. Pierzchała, B. Nowakowska, Bogumiła Klimczewska.

 

Pani Janina Nowakowska ze swoją klasą.
p. Janina Nowakowska z klasą.
P. Janina Nowakowska ze swoją klasą.
Wychowawczyni B. Piwko ze swoją klasą.
Siedzą od lewej: Danuta Łapińska zd. Grzyb, J. Nowakowska, St. Fabisiak, I. Markowska, Z. Araźna.
Siedzą od lewej: J. Nowakowska, I. Markowska, Bożena Włodarczyk, Z. Araźna, D. Grzyb, Barbara Świerszcz.
Klasa Janiny Nowakowskiej.
Klasa p. Ireny Markowskiej, siedzi z prawej strony, z lewej p. Janina Nowakowska.

 

Zdjęcia udostępnione przez p Alicję Pietrzyńską

 

 

Szkoła w Kosewie 1960 r. Nauczyciele Barbara Turczyńska, Tyszkiewicz (?), dyr. Gerasimowicz, jego żona Tekla, p Osińska , Zygmunt Kiliś. Uczniowie: Halina Miszta, Alicja Radomska, Jadwiga Ciesielska, Barbara Ostrołęcka, Barbara Łępicka, Danuta Kwiatkowska, Barbara Żabowska, Jadwiga Gronczewska, Krystyna Fijałkowska, Sabina Kosińska, Zofia Rębecka, Teodozja Gręziak, Zofia (?), Elżbieta Oraczewska, Jan Żmijewski, Kazimierz Kiljan, Edward Radomski, Józef Żabowski, Wojciech Pietrucyn, Józef(?)

 

 

 

Zdjęcie udostępnione przez p. Renatę Zawadzką

 

 

Zdjęcie udostępnione przez p. Marię Kaucz

 

Przed budynkiem szkolnym w Kosewie. Lata 1945/1946 XX wieku.
Jedyne takie ujecie budynku szkoły w Kosewie, wykonane w 1948 r. Zdjęcie udostępnione przez p. Marię Kaucz

 

 

Budynek szkoły, zdjęcie z roku 2010, udostępnione przez p. Marię Kaucz.