Dyrektor Stanisław Kurpiewski, w trakcie jego kadencji Szkoła przysposobienia Rolniczego przekształciła się w Zasadniczą Szkołę i jednocześnie stała się samodzielną jednostką organizacyjną. W 1969 roku szkoła liczyła 47 uczniów w dwóch klasach i miała do dyspozycji ciągle jedną salę lekcyjną. Po latach, dzięki sprzyjającej atmosferze, poświęceniu nauczycieli oraz uporowi i umiejętnościom organizacyjnym dyrektora Kujawskiego powstał w 1985 r. Zespół Szkół Rolniczych złożony z Technikum Ogrodniczego (5-letniego), Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej (3- letniej), Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa (3- letniej), oraz Technikum Rolniczego dla Pracujących (3-letniego). Nowo powstające oddziały i kierunki przyciągały coraz więcej młodzieży, w związku z czym, dyrektor Kujawski rozpoczął wtedy starania o budowę własnej siedziby szkoły. Zostały one uwiecznione sukcesem w 1986 rok. Doprowadzenie do realizacji projektu budowy szkoły stało się ukoronowaniem wieloletniej pracy dyrektora. Po przejściu na emeryturę w 1989 roku związany był ze szkołą, służył radą, cieszył się z jej sukcesów. Zmarł w 2013 roku.