W czasie trwania okupacji niemieckiej, zginęło lub ucierpiało wiele osób spośród ludności cywilnej. Każde podjęte działanie wykraczające poza restrykcyjne w stosunku do obywateli polskich prawo było karane śmiercią, lub wywózką do obozu koncentracyjnego. Wiele z tych wykroczeń miało charakter gospodarczy i związane było z panującym głodem, szczególnie w miastach.

Wiele osób zostało wywiezionych do prac na terenie Rzeszy, lub na terenach okupowanych. Zostały pozbawione wolności w łapankach, bądź kierowane do w/w prac według sporządzanych przez okupanta list. Często sołtysi dostawali polecenie od władz niemieckich, aby skierować do pracy kilka osób z zdanej miejscowości.

 

Lista osób:

 • Afanasjew Edward Konstanty ur. 16 kwietnia 1926 r. Kosewko, syn Michała i Małgorzaty, zam. Pomiechówek https://straty.pl/szukaj-osoby.php zm. 23 wrzesnia 1999 r.
 • Bochenek Czesław ur. 11 listopada 1901 r. Kikoły. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70622531?s=kiko%C5%82y&t=636381&p=1
 • Czerepiński Edward ur. 16 czerwca 1910 r. w Pomiechówku: https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70596726?s=Pomiechowek&t=634345&p=1
 • Cychowska Wiktoria zd. Zawadzka ur. 18 luty 1883 r. Kosewko, zam. Kikoły. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/76660164?s=kiko%C5%82y&t=14884&p=1
 • Drzazgowski Zdzisław ur. 28 marca 1924 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Filipiak Jan ur. 13 luty 1915 r. Szczypiorno. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4462928?s=szczypiorno&t=222871&p=1
 • Filipiak Maria ur. 2 grudnia 1916 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/7558299?s=czarnowo&t=0&p=1
 • Grabowska Krystyna ur 15 listopada 1928 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kazimierkiewicz Teodozja ur. 15 kwietnia 1924 r. Pomiechówek; https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70932501?s=Pomiechowek&t=9901&p=1
 • Górski Feliks ur. 13 lipca 1889 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/126533592?s=czarnowo&t=0&p=1
 • Kobuszewski Antoni. ur. 24 grudnia 1909 r. Kosewko.
 • Kostrzewa Waldemar ur. 30 lipca 1935 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kozłowski Feliks ur. 20 maja 1919 r. Goławice. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70632898?s=go%C5%82awice&t=636942&p=1
 • Kozłowski Kazimierz ur. 10 października 1920 r. Pomiechówek. ;https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4533693?s=Pomiechowek&t=222871&p=1
 • Kuchciński Eugeniusz ur. 14 października 1924 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kucińska Kazimiera ur. 23 grudnia 1907 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70981946?s=Pomiechowek&t=710820&p=1
 • Leszczyński Czesław ur. 26 czerwca 1906 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Leszczyński Leon ur. 9 grudnia 1903 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Leszczyński Tomasz ur. 1 listopada 1877 r w Szczypiornie. Syn Mateusza i Jadwigi zd. Przygudzka. Zginął 21 sierpnia 1944 w Warszawie, w czasie powstania Warszawskiego.
 • Lipko Kazimierz ur. 1917 r. Szczypiorno. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70843513?s=szczypiorno&t=9688&p=1
 • Łabenda Tadeusz ur. 11 maja 1924 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4542822?s=Pomiechowek&t=222871&p=1
 • Łuka Jan ur. 16 luty 1916 r. Nowy Modlin. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/2656934?s=nowy%20modlin&t=222857&p=1
 • Oleksiak Marianna ur. 29 stycznia 1899 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Piechnia Stanisław ur. 1899 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/82491887?s=czarnowo&t=248927&p=1
 • Pietrzykowska Anna zd. Nowicka ur. 14 lipca 1915 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Romanowicz Stanisław ur. 23 listopada 1919 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/97432178?s=Pomiechowek&t=32035&p=1
 • Składanek Wacław ur. 5 wrzesnia 1918 r. Orzechowo.
 • Składanek Władysław ur. 13 czerwca 1909 r. Orzechowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70985955?s=orzechowo&t=710940&p=1
 • Sobierański Mieczysław ur. 1 stycznia 1920 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4644730?s=Pomiechowek&t=222871&p=1
 • Sobiesiak Henryk ur. 1 sierpnia 1918 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Stanisławski Eugeniusz ur. 15 czerwca 1918 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/79763244?s=Pomiechowek&t=222915&p=1
 • Strzelczak Ignacy ur. 1 luty 1893 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4653739?s=czarnowo&t=222871&p=1
 • Szafrański Antoni ur. 12 czerwca 1914 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/79725843?s=czarnowo&t=222915&p=1
 • Szpakowska Helena ur. 2 grudnia 1913 Pomiechowo https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70660588?s=Pomiechowo&t=625916&p=1
 • Tomczak Franciszka ur. 28 lipca 1913 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Turkowska Helena ur. 20 maja 1904 r. Kosewo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4668324?s=kosewo&t=222871&p=1
 •  Turkowski Franciszek ur. 28 sierpnia 1903 r. Kosewo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70976335?s=kosewo&t=710619&p=1
 • Waszkowski Roman ur. 1896 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/3246688?s=Pomiechowek&t=222859&p=1
 • Werner Ryszard ur. 9 listopada 1924 r. Cegielnia – Kosewo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/69664844?s=kosewo&t=222908&p=1
 • Wojciechowski Stanisław ur. 7 grudnia 1906 r. Kosewo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/126535248?s=kosewo&t=0&p=1
 • Zagórski Mirosław ur. 10 października 1922 r. Pomiechowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70619071?s=Pomiechowo&t=636281&p=1
 • Zagórski Mieczysław ur. 4 kwietnia 1920 r. Pomiechowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70660542?s=Pomiechowo&t=625916&p=1