W czasie trwania okupacji niemieckiej zginęło lub ucierpiało wiele osób spośród ludności cywilnej. Każde podjęte działanie wykraczające poza restrykcyjne w stosunku do obywateli polskich prawo było karane śmiercią lub wywózką do obozu koncentracyjnego. Wiele z tych wykroczeń miało charakter gospodarczy i związane było z panującym głodem, szczególnie w miastach. 

Wiele osób zostało wywiezionych do prac na terenie Rzeszy lub na terenach okupowanych. Zostały pozbawione wolności w łapankach bądź kierowane do w/w prac według sporządzanych przez okupanta list. Często sołtysi dostawali polecenie od władz niemieckich, aby skierować do pracy kilka osób z zdanej miejscowości.

 

Lista osób:

 • Afanasjew Edward Konstanty ur. 16 kwietnia 1926 r. Kosewko, syn Michała i Małgorzaty, zam. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php zm. 23 wrzesnia 1999 r.
 • Bąkowska Zofia c. Franciszka i Małgorzaty zd. Kłosiewicz, ur. 15 maja 1907 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Błoński Feliks s. Jakuba i Franciszki zd. Łęgowska, ur. 13 stycznia 1899 r. Wymysły, roztrzelany na Woli 5 sierpnia 1944 r. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Błoński Kazimierz s. Stanisława i Marianny zd Skarbek ur. 4 marca 1900 Czarnowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Bochenek Bronisław s. Teofila i Jadwigi zd. Kozłowska ur. 9 sierpnia 1928 r. Falbogi Borowe.https://straty.pl/szukaj-osoby.php 
 • Bochenek Czesław s. Józefa i Heleny zd. Otowska, ur. 11 listopada 1901 r. Kikoły. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70622531?s=kiko%C5%82y&t=636381&p=1
 • Bocian Stanisława c. Stanisława i Anieli, ur. 8 listopada 1917 r. Kosewko. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Budkiewicz Józef ur. 27 kwietnia 1898 r. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Czerepiński Edward ur. 16 czerwca 1910 r. w Pomiechówku: https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70596726?s=Pomiechowek&t=634345&p=1
 • Czerepiński Stanisław s. Leona i Anny zd. Szczepaniuk w Pomiechówku (?), ur.15 marca 1912 r. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Cychowska Wiktoria zd. Zawadzka, ur. 18 luty 1883 r. Kosewko, zam. Kikoły. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/76660164?s=kiko%C5%82y&t=14884&p=1
 • Dąbrowski Józef dane ze stron Fundacji Fortu III 
 • Dlugokęcki Aleksander s. Ignacego i Józefy zd. Gogolewska, ur. 12 maja 1893 Pomiechówek. Był szewcem. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Dobrowolski Ryszard s. Antoniego i Janiny zd. Leszczyńska, ur. 3 marca 1920 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Górski Feliks ur. 13 lipca 1889 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/126533592?s=czarnowo&t=0&p=1
 • Drzazgowski Zdzisław ur. 28 marca 1924 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Edgaro – Michalik Krystyna c. Gabriela i Zofii ur. 12 października 1928 r. Nowy Modlin. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Fabisiak Helena zd. Lewandowska, c. Bolesława i Marianny zd. Tarwacka, ur. 24 stycznia 1929 r. https://straty.pl/szukaj-osoby.php 
 • Filipiak Jan s. Wojciecha i Anastazji zd. Maciątek, ur. 13 luty 1915 r. Szczypiorno. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4462928?s=szczypiorno&t=222871&p=1
 • Filipiak Maria ur. 2 grudnia 1916 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/7558299?s=czarnowo&t=0&p=1
 • Gajda Zygmunt s. Piotra i Katarzyny zd. Pergoł, ur. 17 grudnia 1919 r. Cegielnia – Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Grabowska Krystyna ur 15 listopada 1928 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Górski Feliks ur. 13 lipca 1889 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/126533592?s=czarnowo&t=0&p=1
 • Gregorczyk Franciszek s. Ignacego i Franciszki zd. Zdańska, ur. 10 luty 1912 r. Wymysły. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Gruszczyński Leonard s. Jana i Heleny zd. Oraczewska ur. 3 listopada 1899 r. Śniadówko. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Hanusiak Ireneusz s. Stanisława i Antoniny zd. Nierzwicka, Cegielnia – Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Ignaczak Marianna zd Kruszewska c. Feliksa i Anny z Fabisiaków ur. 17 listopada 1919 r. Goławice. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Jankiewicz Czesław s. Jana i Stanisławy zd. Fabisiak, ur. 22 maja 1918 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Jurczak Bolesław s. Stanisława i Magdaleny zd. Brych, ur. 9 grudnia 1923 r. Kosewko. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kapuściński Eugeniusz s. Szczepana i Walerii zd. Puźniak, ur. 13 grudnia 1924 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kazimierkiewicz Teodozja ur. 15 kwietnia 1924 r. Pomiechówek; https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70932501?s=Pomiechowek&t=9901&p=1
 •  
 • Kloc Ryszard s. Jana i Apolonii zd. Rączka, ur. 21 listopada 1924 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Knoll – Kownacki ur. 24 lipca 1891 r. Pomiechówek. Generał brygady. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 •  
 • Kobuszewski Antoni ur. 24 grudnia 1909 r. Kosewko.
 • Kornacki Jerzy s. Józefa i Małgorzaty z Dąbrowskich, ur. 19 maja 1911 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kostewicz Tadeusz s. Albina i Henryki, ur. 8 grudnia 1927 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kostrzewa Waldemar ur. 30 lipca 1935 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kotaś Sabina ( panieńskie Chądzyńska) c. Teofila i Marianny z Rosińskich, ur. 21 września 1932 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kownacka Leokadii c. Antoniego i Marianny, ur. 20 stycznia 1927 Kosewko. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kozłowski Alojzy s. Stefana i Marianny zd. Kurpiewska, ur. 21 czerwca 1913 r. Wymysły. https://straty.pl/szukaj-osoby.php  
 • Kozłowski Feliks ur. 20 maja 1919 r. Goławice. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70632898?s=go%C5%82awice&t=636942&p=1
 • Kozłowski Kazimierz s. Teodora i Walentyny, ur. 10 października 1920 r. Pomiechówek. ;https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4533693?s=Pomiechowek&t=222871&p=1
 • Kozłowski Witold s. Sylwestra i Franciszki zd. Borkowska, ur.16 sierpnia 1901 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kryszkiewicz (Kryśkiewicz) Kazimierz s. Władysława i Katarzyny ur. 10 marca 1933 r. Błędówko. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kuchciński Eugeniusz ur. 14 października 1924 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Kucińska Kazimiera ur. 23 grudnia 1907 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70981946?s=Pomiechowek&t=710820&p=1
 • Leszczyński Czesław ur. 26 czerwca 1906 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Leszczyński Leon ur. 9 grudnia 1903 r. Kosewo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Leszczyński Tomasz ur. 1 listopada 1877 r w Szczypiornie. Syn Mateusza i Jadwigi zd. Przygudzka. Zginął 21 sierpnia 1944 w Warszawie, w czasie powstania Warszawskiego.
 • Lipińska Helena z domu Wysocka c. Jana i Cecylii zd. Siwek, ur. 2 grudnia 1913 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Lipko Kazimierz ur. 1917 r. Szczypiorno. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70843513?s=szczypiorno&t=9688&p=1
 • Łabęda Albin s. Stanisławy i Józefy zd. Domańska ur. 21 września 1927 r. Goławice. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Łabenda Tadeusz ur. 11 maja 1924 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4542822?s=Pomiechowek&t=222871&p=1 , https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Łuka Jan ur. 16 luty 1916 r. Nowy Modlin. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/2656934?s=nowy%20modlin&t=222857&p=1
 • Łukasik Adam s. Walentego i Marianny zd. Szymańska, ur. 8 czerwca 1904 r. Wymysły, zawód murarz. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Majewski Józef s. Marcina i Józefy zd Kuzka ur. 18 lutego 1894 r. Goławice, (zam. Piastów). https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Makosz – Rytel Maria z domu Walczak c. Stanisława i Aleksandry, ur. 29 marca 1923 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Morawski Roman s. Mateusza i Marianny ur. 22 lutego 1897 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Mrokowski Stanisław s. Piotra i Urszuli zd. Tomczyńska ur.14 września 1920 r. Goławice. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Obrębski Zdzisław s. Aleksandra i Genowefy, ur. 17 maja 1924 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Oleksiak Henryk s. Kacpra i Marianny zd. Wrońska, ur. 11 września 1920 r. Orzechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Oleksiak Marianna c. Leona i Marianny zd. Rzepkowska, ur. 29 stycznia 1899 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Oleksiak Mieczysław s. Józefa i Józefy zd. Rączka, ur.10 września 1914 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Ołtarzewski Stefan ur. 26 kwietnia 1921 r. Goławice. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Ożga Michał s. Stefanii, ur.15 sierpnia 1894 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Pająk Kazimiera zd. Paluch c. Aleksandra i Czesławy, ur. 22 marca 1922 r. Pomiechówek, zam. Modlin. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Paśniewska Jadwiga c. Antoniego i Władysława, ur. 13 sierpnia 1925 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Piechnia Stanisław ur. 1899 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/82491887?s=czarnowo&t=248927&p=1
 • Pietrzak Stefan s. Stanisława i Wiktorii, ur. 1920 r. Kosewko. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Pietrzykowska Anna zd. Nowicka c. Nn i Stanisławy, ur. 14 lipca 1915 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Piróg Jan  s. Stanisława i Stanisławy zd. Wiktorowicz ur. 11 kwietni 1922 r. Wymysły. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Piróg Stefan s. Stanisława i Stanisławy zd. Wiktorowicz, ur. 13 luty 1925 r. Wymysły. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Pol Zygmunt s. Jana i Aleksandry zd. Balewska ur. 21 grudnia 1929 r. Nowy Modlin. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Rączka Stefan s. Wiktora i Wiktorii zd. Rzepkowska, ur. 24 lutego 1905 r. Pomiechówek, zm. 1 września 1942 r. Stutthof.  https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Romanowicz Stanisław ur. 23 listopada 1919 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/97432178?s=Pomiechowek&t=32035&p=1
 • Ropuszyńska Janina zd Pol c. Jana i Aleksandry zd. Balewska ur. 21 października 1925 r. Nowy Modlin. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Rozalska Genowefa c. Józefa i Marianny zd. Rongers, ur. 16 lutego 1910 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Różycki Tadeusz s. Mariana i Józefy zd Sobalska ur. 1 maja 1922 r. Goławice. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Rzepkowski Ferdynand s. Franciszka i Marianny, ur. 2 września 1922 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Rychciński Tadeusz s. Bolesława i Janiny zd. Mizerska, ur. 28 września 1923 r. Wymysły. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Sadura Franciszek mieszkaniec Goławic II, tzw. Jerozolimki. Aresztowany za nielegalny ubój, zginął w więzieniu, wydany przez miejscowych volksdeutschów. Z relacji Jana Wawrzyńskiego. 
 • Sierogin Jerzy wywieziony na roboty. Zginął w Królewcu. Relacja rodziny. 
 • Siwek Arkadiusz s. Jana i Bronisławy zd. Zakrzewska, ur. 12 stycznia 1912 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Siwek Konstanty s. Michała i Ewy zd. Krakowiak ur.9 kwietnia 1893 r. Goławice. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Siwek Ryszard s. Jana i Zofii zd. Strzeszewska ur. 27 lipca 1920 r. Goławice. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Składanek Wacław ur. 5 września 1918 r. Orzechowo.
 • Składanek Władysław ur. 13 czerwca 1909 r. Orzechowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70985955?s=orzechowo&t=710940&p=1
 • Smoczyńska Leokadia c. Józefa i Filomeny, ur. 20 sierpnia 1920 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Sobierański Mieczysław ur. 1 stycznia 1920 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4644730?s=Pomiechowek&t=222871&p=1
 • Sobiesiak Henryk ur. 1 sierpnia 1918 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Sobieszek Jan ur. 25 kwietnia 1909 r. w Warszawie (Wawrzyszew). s. Jana Fulgentego i Zofii z d. Skorupskiej. Mąż Aleksandry z d. Domżała. Mieszkaniec Pomiechówka (dzisiejsza ul. Harcerska) aresztowany przez gestapo w 1944 r. w Pomiechówku, osadzony w Płońsku , następnie przeniesiony do więzienia w Sierpcu, stamtąd w listopadzie 1944 r.trafił do KL Stutthof ( nr. 102659) . Dalsze losy nieznane. Prawdopodobnie zmarł w czasie ewakuacji obozu. Relacja rodziny.
 • Stanisławski Eugeniusz ur. 15 czerwca 1918 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/79763244?s=Pomiechowek&t=222915&p=1
 • Stolarski Jan s. Stefana i Józefy zd. Wiktorowicz, ur.7 maja 1914 r. Wymysły. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Strzelczak Ignacy ur. 1 lutego 1893 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4653739?s=czarnowo&t=222871&p=1
 • Szafrański Antoni ur. 12 czerwca 1914 r. Czarnowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/79725843?s=czarnowo&t=222915&p=1
 • Szafrański Edmund s. Ignacego i Marianny zd Makowska ur. 18 lipca 1924 r. Czarnowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Szafrański Wacław s. Wiktora i Marty zd. Łazewska ur.23 lipca 1906 r. Czarnowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Szczurowski Kazimierz s. Konstantego i Balbiny zd. Rostkowska ur. 3 marca 1891 r. Falbogi Borowe. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Szpakowska Helena ur. 2 grudnia 1913 r. Pomiechowo https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70660588?s=Pomiechowo&t=625916&p=1
 • Szuchnik Stanisław s. Jana i Marianny zd. Adamczeska ur.30 lipca 1919 r. Goławice. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Tarwacki Stanisław s. Leonarda i Marianny zd. Traczyk, ur. 17 listopada 1922 r. Kosewko. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Tomczak Franciszka ur. 28 lipca 1913 r. Pomiechowo. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Traczyk (imię nie ustalone) mieszkaniec Kosewka, w 1940 r zastrzelony przez sąsiada pochodzenia niemieckiego Waldemara Zielke.  Miał on zaprowadzić p. Traczyka do oficera niemieckiego z żądaniem zabicia sąsiada. Oficer odmówił, ale powiedział jak chcesz to ty zabij i wręczył mu broń. Powód zabójstwa nieznany.  W/g relacji Jana Wawrzyńskiego w swoich wspomnieniach pt. „NIE DAĆ SIĘ…”  
 • Turkowska Helena ur. 20 maja 1904 r. Kosewo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/4668324?s=kosewo&t=222871&p=1
 •  Turkowski Franciszek ur. 28 sierpnia 1903 r. Kosewo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70976335?s=kosewo&t=710619&p=1 
 • Turkowski Zygmunt s. Andrzeja i Marianny zd. Pągowska ur. 25 sierpnia 1911 r. Kosewo https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Waszkowski Roman ur. 1896 r. Pomiechówek. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/3246688?s=Pomiechowek&t=222859&p=1
 • Werner Ryszard ur. 9 listopada 1924 r. Cegielnia – Kosewo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/69664844?s=kosewo&t=222908&p=1
 • Wichowski Eugeniusz s. Walentego i Eleonory zd. Filipiak ur. 14 listopada 1899 r. Goławice. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Witkowski Feliks s. Wincentego i Antoniny zd. Karabin ur. 17 sierpnia 1915 r. Goławice. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Wojciechowski Stanisław ur. 7 grudnia 1906 r. Kosewo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/126535248?s=kosewo&t=0&p=1
 • Wróblewski Stanisław s. Franciszka i Józefy zd. Tarwacka, ur. 25 marca 1896 r. Kosewko. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 • Zagórski Mirosław ur. 10 października 1922 r. Pomiechowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70619071?s=Pomiechowo&t=636281&p=1
 • Zagórski Mieczysław ur. 4 kwietnia 1920 r. Pomiechowo. https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70660542?s=Pomiechowo&t=625916&p=1
 • Zioło Irena Janina ur. 8 stycznia 1922 r. Pomiechówek. https://straty.pl/szukaj-osoby.php
 •