Trwają poszukiwania materiałów, potwierdzające przekazy ustne mieszkańców gminy o istnieniu na naszym terenie w okresie okupacji niemieckiej komórki konspiracyjnej wchodzącej w skład kompani „WKRA”.

Dowódcą komórki miał być mieszkaniec Szczypiorna Józef Lasek. Z przed wojny żołnierz zawodowy, walczył w obronie Modlina w stopniu plutonowego. 

Do komórki mieli należeć: 

Stefan Lipko – s. Juliana i Feliksy zd. Piechotka, mieszkaniec Szczypiorna

Bolesław Lipko – s. Juliana i Kornelii zd. Michałowska, mieszkaniec Szczypiorna

Zaprzysiężeni w lipcu 1942 r. przez Józefa Laska:

Jan Wawrzyński, s. Bolesława i Zofii zd. Tarwacka (informacja o istnieniu komórki i zaprzysiężeniu pochodzi z jego wspomnień)

Alfred Sobalski s. Antoniego i Pelagii zd. Pietrzak ur. 14 grudnia 1911 r.

Kazimierz Zadrożny

Aleksander Brzeziński

Stanisław Wróblewski ur. 24.04.1911 r. w Kosewku s. Jana i Michaliny z d. Sobalska mieszkaniec Kosewka

Następnie dołączył po powrocie z przymusowych robót Stefan Wawrzyński, s. Bolesława i Zofii zd. Tarwacka mieszkaniec Goławic II