1948 r. Klasa IV z prawej na krześle Władysław Piotrak. Kronika szkoły.
1951 r. dziewczęta z kl. VII. Kronika szkolna.

 

 

1951 r. Zdjęcie zbiorowe uczniów szkoły.
1951 r. Kl. VII.

 

 

1955 r. z prawej strony wychowawczyni kl. I i VII Halina Wieliszewska, z lewej kier. szkoły Władysław Piotrak.
1955 r. Kl. V

 

 

1955 r. Kl. IV, Nauczyciele od lewej: Cecylia Manowska, Maria Borkowska i kier. szkoły Władysław Piotrak.
1955 r. Kl. VI, w wśród stojących uczniów kier. szkoły Władysław Piotrak.

 

 

1958 r. Kl. I
1958 r. Kl. III

 

 

!958 r. Kl. V
1958 r. Kl. IV

 

 

1958 r. Kl. VI
1958 Kl. VII

 

 

1958 r. Rada Pedagogiczna. Od lewej: Eugeniusz Palasek, Halina Wieliszewska, kierownik szkoły Władysław Piotrak, Mieczysław Anusiewicz.

 

 

1959 r. Zdjęcie zbiorowe uczniów i pracowników szkoły
1959 r. Kl. I i VII

 

 

1959 r. Kl. II i III
1959 r. Kl. V

 

 

1959 r. Kl. IV
1959 r. Kl. VI

 

 

1959 r. Kl. VII

Prezentowane powyżej zdjęcia pochodzą z kroniki szkoły w Orzechowie.