Kapliczka obok cmentarza
Kamienny nagrobek ze śladami po śrubach przytwierdzających niegdyś tabliczkę.
Główny obelisk cmentarza bez tablicy
Tablica informacyjna obok cmentarza
Fragment tablicy informacyjnej