Ausweis (dokument tożsamości) wydawany w czasie drugiej wojny światowej, przez władze niemieckie. Prezentowany dokument był własnością Dionizego Łazarskiego.
Okładka prezentowanego obok dokumentu.