Oficerowie 1 Pułku Piechoty Legionów z dowódcą ppłk Edwardem Śmigłym-Rydzem przed odjazdem do obozu internowanych w Beniaminowie. Pomiechówek pod Modlinem, 1917 r. Zdjęcia – Wojskowe Biuro Historyczne
Oficerowie z 1 pułku piechoty Legionów Polskich przed kasynem. Pomiechówek. 06.1917 r. Zdjęcia -Wojskowe Biuro Historyczne

 

 

Baraki 3 batalionu 1 pułku piechoty Legionów Polskich w koszarach w Pomiechówku. 06.1917 r. Zdjęcia – Wojskowe Biuro Historyczne
Obiad oficerów z 1 pułku piechoty Legionów Polskich w Pomiechówku. Lato 1917. Zdjęcia – Wojskowe Biuro Historyczne