Widok młyna w Kosewku, na przedwojennej niemieckiej pocztówce.

                                                        Zdjęcia z albumu Marka Wiechowicza

 

 

                                                      Z albumu Krzysztofa Wiechowicza

Budynek tzw. Młynarzówki

                                                    Z albumu Krzysztofa Wiechowicza

Z rodzinnego albumu Andrzeja Szczęsnego.
Nieznany autor, zdjęcie z zasobów Gminy Pomiechówek
Dom młynarza tzw. „Młynarzówka” w Kosewku. Zdjęcie wyk. w dniu wesela córki młynarza, pochodzi z albumu Krzysztofa Wiechowicza.
Zdjęcie udostępnione przez Marka Ciborowskiego, autor nieznany

 

 

Zdjęcie z albumu Magdaleny Marii Chojnackiej
Droga od strony Pomiechówka, lata 60. Zalbumu B. Płucienniczak

 

 

Rzeka Wkra i młyn. Lata 60. Właścicielka zdjęcia, B Płucienniczak.
Z albumu B. Płucienniczak.
Na pierwszym planie Józef Wilanowski. W tle drewniany budynek to młyn w Kosewku.
Z albumu Tomasza Wilanowskiego
Kosewko 1948 r. Zdjęcie młyna z innej perspektywy. Foto z albumu…(?)

 

 

Mieszkanka Kosewka. Z albumu M. Kruszewskiej