Widok młyna w Kosewku, na przedwojennej niemieckiej pocztówce.

 

 

 

Z rodzinnego albumu Andrzeja Szczęsnego.
Nieznany autor, zdjęcie z zasobów Gminy Pomiechówek

 

 

Zdjęcie z albumu Magdaleny Marii Chojnackiej
Droga od strony Pomiechówka, lata 60. Zalbumu B. Płucienniczak

 

 

Rzeka Wkra i młyn. Lata 60. Właścicielka zdjęcia, B Płucienniczak.
Z albumu B. Płucienniczak.

 

 

Mieszkanka Kosewka. Z albumu M. Kruszewskiej