Przedwojenne zdjęcie z terenu jednostki wojskowej, przedstawiające spotkanie władz gminy Pomiechowo z dowódcami wojska. Zdj,ecie z albumu Bronisława Prawdy.
Zajęcia terenowe na terenie jednostki w Pomiechówku. Zdjęcie z albumu p. Płócienniczaka.