Cztery powyżej prezentowane zdjęcia przedstawiają mieszkanki Bronisławki. Zdjęcia wykonano w latach dwudziestych XX w. Własność Grażyny Włodarczyk