Oddział VI publ. szkoły powsz. w Kol. Aleksandryjskiej gm. Pomiechowo, pow. i województwa Warszawskiego dn. 28 czerwca 1924 r. Wykonane przez M.J. Juressa (Nowy Dwór Maz.)

Źródła:

  • Oddział VI publ. szkoły powsz. w Kol. Aleksandryjskiej –  zdjęcie udostępnione przez p. Teresę i Wiesława Kuleszów.