Goławice.

Z nazwą wsi Goławice spotykamy się w średniowieczu. Pierwsze wzmianki to …… w roku …. Piotr Oleńczak podaje 1305 rok.