W czasach rządów sanacji rozpoczęto parcelację ziemi państwowego majątku Brody, na działki budowlane. Pierwsze pomiary geodezyjne działek zastały wykonane przez Okręgowy Urząd Ziemski w Warszawie w 1928 r., a ostatecznie podział zatwierdziło MRR 29 września 1930 r.

Brody podzielono na 221 parceli. Przytłaczająca większość nabywców tych placów pochodziła z Warszawy – aż 195 osób(!)