Most kolejowy w Pomiechówku.

Poniżej pierwsze zdjęcie mostu.

Fotografia dokumentująca powstanie Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (1876–1878) Muzeum Narodowe w Lublinie. Most kolejowy w Pomiechówku.
Fotografia dokumentująca powstanie Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (1876–1878) Muzeum Narodowe w Lublinie. Tunel łączący obecną wieś Stanisławowo (poprzednia nazwa kol. Aleksandryjska) z wsią Bronisławką.
Most kolejowy na rzece Wkra w Pomiechówku. Zniszczony w 1939 r.
Most kolejowy na rzece Wkra w Pomiechówku. Zniszczony w 1939 r.
Most kolejowy na rzece Wkra w Pomiechówku. Zniszczony w 1939 r.
Most kolejowy na rzece Wkra w Pomiechówku. Zniszczony w 1939 r.
Naprawa zniszczonego we wrześniu 1939 r. mostu Kolejowego, na rzece Wkra w Pomiechówku.
Naprawa zniszczonego we wrześniu 1939 r. mostu Kolejowego, na rzece Wkra w Pomiechówku.
Z albumu Bronisława Prawdy. Naprawa zniszczonego we wrześniu 1939 r. mostu Kolejowego, na rzece Wkra w Pomiechówku.
Naprawa zniszczonego we wrześniu 1939 r. mostu Kolejowego, na rzece Wkra w Pomiechówku. ima 1940 r.
Naprawiony most kolejowy na Wkrze. ima 1940 r.
Naprawa zniszczonego we wrześniu 1939 r. mostu Kolejowego, na rzece Wkra w Pomiechówku. Zima 1940 r.
Most drogowy. Powstał jako element tzw. Traktu Białostockiego. Tj. drogi utwardzonej Modlin – Serock i dalej do Białegostoku. Decyzja o budowie zapadła w 1832 r. popierana przez hr. Paskiewicza. Na zdjęciu zniszczony we wrześniu 1939 r.
Oddany do użytku wiosną 1939 r. most kolejowy, zniszczony we wrześniu 1939 r. Obecnie nieprzejezdny. położono na nim rurociąg „Przyjaźń”.