Most kolejowy w Pomiechówku.

Poniżej pierwsze zdjęcie mostu.

Fotografia dokumentująca powstanie Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (1876–1878) Muzeum Narodowe w Lublinie. Most kolejowy w Pomiechówku.
Fotografia dokumentująca powstanie Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (1876–1878) Muzeum Narodowe w Lublinie. Tunel łączący obecną wieś Stanisławowo (poprzednia nazwa kol. Aleksandryjska) z wsią Bronisławką.
Most kolejowy na rzece Wkra w Pomiechówku. Zniszczony w 1939 r.
Most kolejowy na rzece Wkra w Pomiechówku. Zniszczony w 1939 r.
Most kolejowy na rzece Wkra w Pomiechówku. Zniszczony w 1939 r.
Most kolejowy na rzece Wkra w Pomiechówku. Zniszczony w 1939 r.
Naprawa zniszczonego we wrześniu 1939 r. mostu Kolejowego, na rzece Wkra w Pomiechówku.
Naprawa zniszczonego we wrześniu 1939 r. mostu Kolejowego, na rzece Wkra w Pomiechówku.
Z albumu Bronisława Prawdy. Naprawa zniszczonego we wrześniu 1939 r. mostu Kolejowego, na rzece Wkra w Pomiechówku.
Naprawa zniszczonego we wrześniu 1939 r. mostu Kolejowego, na rzece Wkra w Pomiechówku. ima 1940 r.
Naprawiony most kolejowy na Wkrze. ima 1940 r.
Naprawa zniszczonego we wrześniu 1939 r. mostu Kolejowego, na rzece Wkra w Pomiechówku. Zima 1940 r.
Wrzesień 1939 r. Zniszczony most kolejowy w Pomiechówku i żołnierze Niemieccy. Z albumu A.Ł.
Most drogowy. Powstał jako element tzw. Traktu Białostockiego. Tj. drogi utwardzonej Modlin – Serock i dalej do Białegostoku. Decyzja o budowie zapadła w 1832 r. popierana przez hr. Paskiewicza. Na zdjęciu most zniszczony we wrześniu 1939 r.
Żołnierze Polscy na moście drogowym w Pomiechówku. Przed wrześniem 1939 r. Z albumu A.Ł.
Oddany do użytku wiosną 1939 r. most kolejowy, zniszczony we wrześniu 1939 r. Obecnie nieprzejezdny. położono na nim rurociąg „Przyjaźń”.