1837 r. Fragment rosyjskiej mapy z widoczną kolonią Nowy Modlin (zwany „Modlin kolonia” w XIX wieku od około 1820; wcześniej Lovisenfeld / Luisenfelde) i cmentarzem ewangelickim w tej kolonii.

Źródło: AGAD