„Odwiedziny przez Najjaśniejsze Osoby cerkwi Aleksandryjskiej w ruskich koloniach.

W czerwcu dwa razy Najjaśniejsze Osoby odwiedziły Aleksandryjską cerkiew, 12 czerwca około 6 wieczorem – Wielcy Kniaziowie Michaił Nikołajewicz i Siergij Michajłowicz, 22 czerwca – Wielki książę Władymir Aleksandrowicz. W czasie pobytu w Nowogieorgijewskiej twierdzy Ich Wysokości oglądali umocnienia i wyruszyli do Pomiechowskiego fortu, przejeżdżali obok wymienionej cerkwi, oddalonej o kilka dziesiątków sążni od prowadzącej do fortu szosy, wtedy to Najjaśniejsze Osoby pozwolili sobie obejrzeć Aleksandryjską cerkiew. Na spotkanie Wysokich Odwiedzających droga od szosy do cerkwi ustrojona była świerkami i kwiatami rozsypanymi po drodze, a brama obwieszona flagami. Ich Wysokości witani byli przez chłopów chlebem i solą,potem podczas przejścia do cerkwi prowadzeni byli przez śpiew uczniów i uczennic tutejszej dwuletniej szkoły, śpiewających „Zbaw Panie lud Twój”.  Przy wejściu do cerkwi przywitani byli przez księdza krzyżem i wodą święconą. Wielki Książę Michaił Nikołajewicz przy oglądaniu cerkwi pytał księdza o czas jej powstania, o liczbę parafian i imię świętego od którego była poświęcona. Potem Jego Wysokość zwrócił uwagę na marmurową tablicę, na której były imiona Najjaśniejszych Osób, które „postawiły” cerkiew. Po wyjściu z cerkwi Jego Wysokości wysłuchali hymnu „Boże, chroń cara”, który śpiewali uczniowie Aleksandryjskiej szkoły i zostali pochwaleni za piękne śpiewanie”.

Artykuł z „Wiestnika” 1888 r. Nr 15 str 234

Tłumaczenie A. Kucharczyk