W ramach projektu Rewitalizacji, została zaplanowana nowa inwestycja. W maju 2021 roku, wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki podpisał umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przed Kościołem św. Anny w Pomiechowie”. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu nawierzchni drogi i placu z kostki granitowej wraz z odwodnieniem, remont chodnika, przebudowa oświetlenia oraz ustawienie ławek parkowych. Koszt inwestycji wynosił 662 040,19 zł i został realizowany z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej – aktywizacja społeczna i gospodarcza”. Dofinansowanie wyniosło aż 589 215,77 zł i stanowiło 89% całkowitej kwoty inwestycji. Wykonawcą robót była „Planeta” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Zdziarska 21. Termin zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego planowano na 15 listopada 2021 r.

W lipcu 2021 roku, pomimo upału, trwały intensywne prace na placu przed kościołem. Po usunięciu asfaltu, została położona granitowa kostka.  Przestrzeń przed świątynią w Pomiechowie, miała zyskać całkiem nowy wymiar, ma nie być już jedynie parkingiem (zamysł architektoniczny, mała infrastruktura, wysokie nasycenie zielenią, to będzie przestrzeń nietuzinkowa i wysublimowana).

 

12 września, w niedzielę, podczas gminno-parafialnych dożynek, dokonano poświęcenia i otwarcia placu. Prace nad inwestycją zakończyły się przed terminem. Otwarcie miało bardzo uroczysty charakter. Grała kapela ludowa, pracownice domu kultury przebrane były w stroje ludowe. Zorganizowano gry i zabawy dla dzieci, w tym widowiskowy pokaz puszczania baniek mydlanych. Urząd gminy sprzedawał Pomiechotkę, miejscowe ciastko, promujące gminę. Dzieci miały okazję obejrzeć wozy strażackie, działał punk szczepień przeciwko COVID-19 oraz punk spisu powszechnego.