Plan sytuacyjny cerkwi Aleksandryjskiej we wsi Stanisławowie, gm. Pomiechowo. Niżej rzut
plebanii, której jedno z pomieszczeń przeznaczono w okresie międzywojennym na prawosławną
kaplicę.

Źródło: AAN, Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. 250, s. 17. Reprodukcja AAN