Grób pilota wojskowego porucznika Pawła Iwanowicz Malinnikowa (П. Н. Малинников).
Wiosną i latem cmentarz staje się zupełnie niedostępny.
nagrobek protoprezbitera Joanna Kudrzinskiego
nagrobek protoprezbitera Joanna Kudrzinskiego
Grób pilota wojskowego porucznika Pawła Iwanowicz Malinnikowa (П. Н. Малинников).
grób Nadieżdy Bobyr, córki gen. Mikołaja Bobyra
Nadieżda Nikołajewna Bobyr (16 l.), zm. 28.09.1907 r
żeliwny obelisk poświęcony carskiemu oficerowi poległemu podczas powstania styczniowego 1863
płk Konstanty Władimirowicz Prorwicz (54 l.), zm. 01.01.1892
płk Konstanty Władimirowicz Prorwicz (54 l.), zm. 01.01.1892
płk Konstanty Władimirowicz Prorwicz (54 l.), zm. 01.01.1892
Eugenia Michajłowa Pietrowa (44 l.), zm. 03.08.1908 r.