Dalsza rozbudowa i modernizacja nastąpiła wraz z objęciem stanowiska kierownika tejże placówki przez Wojciecha Bartosiewicza w 1962r. Powtórnie powołano Komitet Rozbudowy Szkoły. Rodzice i młodzież przystąpili do prac przygotowawczych i wkrótce wizja wybudowania trzeciego segmentu, którego budowę rozpoczęto tuż przed wojną stała się realna. Lata 1963-64 to czas dalszych modernizacji szkoły kiedy to zakładano kanalizację i centralne ogrzewanie, a na zewnątrz prowadzono budowę segmentu, w którym zaprojektowano salę gimnastyczną, połączoną ze starym budynkiem łącznikiem, a w nim umieszczono pracownię biologiczną, natryski, a także mieszkanie dla kierownika szkoły i woźnego. Izby szkolne zaczęto zamieniać na klasy- pracownie, a w odpowiedni sprzęt wyposażono kuchnię, a także sanitariaty i bibliotekę. Z dniem 1 września 1966r. p. Bartosiewicz został powołany na stanowisko inspektora szkolnego, a kierowanie szkołą powierzono Zdzisławowi Kilisiowi, który kończył prace modernizacyjne wewnątrz budynku i budowlane na zewnątrz.. W roku szkolnym 1968/69 wybudowano szatnie, nad nimi pomieszczenia dla przedszkola, biblioteki i czytelni, a dalej dwie izby lekcyjne i harcówkę.

Kolejne lata to dalsza rozbudowa obiektu. Powstała świetlica szkolna, zabudowano ostatnią wnękę między murami i tak uzyskano pomieszczenia dla sanitariuszy, a na kolejnej kondygnacji- gabinet stomatologiczny. Rok 1973 w historii oświaty to początek tworzenia zbiorczych szkół gminnych. Na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkoły zostaje mianowany p. F. Bartosiewicz. Z jego inicjatywy powstał projekt graficzny tzw. skrzydła południowego, a następnie rozpoczęła się jego realizacja. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku jest wizytówką Gminy Pomiechówek. Placówka ta zrodziła się z pracy i inicjatywy rzeszy ludzi, którzy pomimo trudu stanęli na wysokości zadania, wznosząc piękny obiekt który to przez dziesięciolecia służył; uczył i wychowywał rzesze dzieci.