Widok SP w Pomiechówku 1947 r. Z lewej strony szkolny budynek magazynowy. Pierwszy z lewej Ryszard Kruszewski.
Ślub cywilny p. Szklarek