Zdjęcie pochodzi z albumu p Barbary Perłak. Przedstawia uczniów szkoły w Szczypiornie wraz z kierownikiem tej placówki w latach 1 września 1935 do 31 lipca 1939 Janem Polkowskim, na tle budynku szkolnego.

Zdjęcie z albumu B. Szafrańskiej.
Nauczyciel Bolesław Lipko. Uczniowie:
Z albumu Ewy Krasowskiej. Nauczyciel Bolesław Lipko. Na zdjęciu są m.in: Larysa Lipko, Jadwiga Oziemblewska, Anna Krawczyk, Anna Ojrzyńska, Krystyna Kryśkiewicz, Ewa Traczyk, Barbara Fotek, Piotr Żmijewski, Zygmunt Kurpiewski, Eugeniusz Łaszczyk, Zdzisław Rutkowski, Regina Kostrzewicz, Pola Strzeszewska, Hanna Tomczyk, Czujko Wanda, Henryka Wichowska, Stanisław Radomski, Latkowska (Błędówko), Wanda Michałowska, Barbara Filipiak, Janina Swoch, Ireneusz Swoch, Wiesław Fijałkowski, Emilia Lipko, Bożena Kuk, Adam Salwowski. Prawdopodobnie to lata 1958/1959.
Z albumu Ewy Krasowskiej. Nauczyciel Bolesław Lipko. Na zdjęciu od prawej: Ireneusz Mucha, Janusz Lipko, Grzegorz Markowski, Wiesław Fijałkowski, Jan Michałowski. Od lewej Janina Swoch (prawdopodobnie) trzecia Barbara Radomska, czwarta Maria Fotek.