Zdjęcie pochodzi z albumu p Barbary Perłak. Przedstawia uczniów szkoły w Szczypiornie wraz z kierownikiem tej placówki w latach 1 września 1935 do 31 lipca 1939 Janem Polkowskim, na tle budynku szkolnego.